Word lid van onze vereniging

Vul onderstaand formulier in en klik op 'meld me aan'.


Aanmelding als lid of donateur van svGIETHOORNse (aankruisen wat van toepassing is):


De contributie wordt door machtiging aan svGIETHOORNse per kwartaal afgeschreven. Opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van het boekjaar. Het boekjaar eindigt op 30 juni.

Om de kosten te drukken wordt door de leden van 18 jaar en ouder verenigingswerk gedaan. Voor minderjarigen kunnen ouders of verzorgers deze taak vervullen.

Voor al onze leden geldt dat zij instemmen met het plaatsen van beeldopnames op de website van svGIETHOORNse of deze te gebruiken bij berichten in de media.

Mochten er bijzonderheden zijn, waarvan u meent, dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn (denk hierbij aan ziekte o.i.d.), dan kunt u dat aan de desbetreffende leiding doorgeven.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteert de vereniging een privacy beleid. Deze Privacy Policy is opgenomen op de website www.svgiethoornse.nl Ook voor andere besluiten over de gang van zaken bij de vereniging verwijzen we naar de deze website