Zelfwerkzaamheid 

- versie augustus 2022 -

Zelfwerkzaamheid is de mogelijkheid om een vergoeding terug te verdienen door werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. We hebben geen personeel in dienst om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Om de lasten onder de leden beter te verdelen is in het verleden door de Algemene Ledenvergadering besloten dat elk lid naast de contributie een extra bedrag van € 50.= dient te betalen, dan wel hiervoor werkzaamheden verricht als onderdeel van deze zelfwerkzaamheid.

Besloten is dat met 7 uur vrijwilligerswerk voor svGIETHOORNse het volledige bedrag van € 50.= " terugverdiend" kan worden.

Werkwijze.

De regeling is van toepassing voor alle leden, ongeacht hun leeftijd. Voor minderjarige leden kan de taak worden ingevuld door ouders of verzorgers. Het lijkt veel voor een ouder van een kleuter maar bijvoorbeeld 2x een dienst verzorgen in de kantine is al voldoende!

Het incasseren van de bijdrage verloopt al volgt:

Bij het begin van de 2e helft van het verenigingsjaar, uiterlijk 15 januari van elk jaar verstrekt elke afdeling een opgave van de leden, die meedoen aan deze Zelfwerkzaamheid aan de penningmeester. Leden die niet op deze lijst voorkomen, krijgen een factuur van de penningmeester voor de verschuldigde bijdrage van € 50.=

De verrichte werkzaamheden worden door het lid of zijn/haar ouders/verzorgers ingevuld op de zelfwerkzaamheidskaart, een formulier dat je kunt downloaden via één van onderstaande links:

zelfwerkzaamheidskaart

of

http://www.svgse.nl/formulier/zelfwerkzaamheid

Aan het eind van het seizoen, uiterlijk 30 juni wordt dit formulier/de kaart  ingeleverd bij de betreffende afdeling. De leiding van de afdeling beoordeelt de ingevulde uren en geeft e.e.a. aan de penningmeester. Aan de hand van het ingevulde formulier zal de penningmeester het restant van de nog te betalen contributie bepalen en innen. Een niet ingeleverde kaart betekent dat geen zelfwerkzaamheid is verricht en dat het volledige bedrag voor de verenigingsbijdrage van € 50.= in rekening wordt gebracht,

Voor alle werkzaamheden geldt dat je zelf initiatief moet nemen om je uren vol te maken, 7 uurtjes vrijwilligerswerk voor je club zijn zo gemaakt en je krijgt er nog wat voor terug ook.

Een beknopte lijst van zelfwerkzaamheden en meer informatie vind je op de site www.svgiethoornse.nl bij de verschillende afdelingen.

We willen op deze plaats vooral ook wijzen op het belang van de bardiensten in de kantine. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten voor onze  vereniging en een goede personele bezetting is zeer belangrijk.

Zoals gezegd, de regeling geldt voor alle leden. De leiding van een afdeling kan in bijzondere omstandigheden besluiten van deze algemene regeling af te wijken.