Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid is de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding terug te verdienen door werkzaamheden te verrichten voor de vereniging. svGIETHOORNse heeft geen personeel in dienst om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Om de lasten onder de leden beter te verdelen is in de laatste Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat elk seniorlid in het kader van zelfwerkzaamheid een bedrag van € 50.= dient te betalen bovenop zijn lidmaatschap, ofwel hiervoor werkzaamheden verricht.Voor de hoogte van het " arbeidsloon" is aansluiting gezocht bij de vrijwilligersvergoeding welke € 7.= per uur bedraagt. Dit betekent dat met 7 uur vrijwilligerswerk voor svGIETHOORNse het bedrag van € 50.= " terugverdiend" kan worden. ( 7 maal 7 is 49, de laatste euro wordt u geschonken door de vereniging.

Zelfwerkzaamheid houdt in dat men door vrijwilligerswerk binnen de vereniging 50 euro kan terugverdienen van de contributie. Zelfwerkzaamheid is van toepassing voor elk spelend lid dat op 1 juli 2008, 18 jaar of ouder is.
Elk uur vrijwilligerswerk binnen de vereniging, voor welke afdeling dan ook, levert je 7 euro op. Na 7 uur heeft men de 50 euro bereikt. Indien men aan het einde van het seizoen deze 7 uren niet heeft gehaald, dan zal 50 euro of een deel daarvan worden geïncasseerd door de penningmeester, op dezelfde manier als de contributie wordt geïncasseerd. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Elk lid krijgt via zijn afdeling een zelfwerkzaamheidskaart uitgereikt. Op deze kaart dient elk lid zelf zijn zelfwerkzaamheidsuren bij te houden. Aan het eind van het seizoen moet voor 30 juni de zelfwerkzaamheidskaart ingeleverd worden bij de zelfwerkzaamheidcoördinator van de afdeling. Aan de hand van de ingevulde kaart zal de penningmeester het restant van de nog te betalen contributie bepalen en innen in het eerstvolgende 4e kwartaal van het jaar. Een niet ingeleverde kaart betekent dat geen zelfwerkzaamheid is verricht en dan zal ook 50 euro in rekening gebracht worden.
Voor alle werkzaamheden geldt: Geef je op tijd op voor een zelfwerkzaamheidsactie. Vol is vol. Je moet zelf initiatief nemen om je uren vol te maken.
7 uurtjes vrijwilligerswerk voor je clubje zijn zo gemaakt en je krijgt er nog wat voor terug ook.

Een beknopte lijst van zelfwerkzaamheden en meer informatie vind je op deze site bij de verschillende afdelingen.
We willen vooral wijzen op het belang van de bardiensten in de kantine. De kantine is een van de grootste inkomstenbronnen van de vereniging waar alle afdelingen van profiteren. Een goede bezetting van de kantine levert de vereniging geld op.

Wij wensen iedereen een sportief seizoen 2014-2015 toe en:


Geef je snel op voor een van de vele zelfwerkzaamheden !!

Download de zelfwerkzaamheidskaart hier.

 

Digitaal invullen en indienen van zelfwerkzaamheidkaart:

De mogelijkheid bestaat ook om de zelfwerkzaamheidkaart digitaal in te vullen en in te dienen bij de betreffende afdeling.

Gebruik hiervoor de onderstaande link:

http://www.svgse.nl/formulier/zelfwerkzaamheid