Privacy Policy

Privacy Policy

Onze vereniging probeert zo goed mogelijk te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy Policy informeren wij u over de wijze waarop wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens beschermen.

Persoonsgegevens houden we bij van onze leden, donateurs, leden van de Club van 50, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn: meedoen aan de activiteiten, incasseren van contributie en donaties en informatieverstrekking.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel op grond van wettelijke vereisten.

Wij wijzen u in het bijzonder op uw rechten, zoals het recht om de van u vastgelegde gegevens in te zien, recht van bezwaar en recht van rectificatie.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze Privacy Policy vragen zijn, kunt u contact met ons opnemen.