Afdelingsbestuur

 Functie                      Naam                                      Telefoon          Emailadres                                                 
 Voorzitter VACANT     
 secretariaat Deli Winter   gymnastiek@svgiethoornse.nl
 lid Ina van den Heuvel 0521-361732 inavdhfiechter@gmail.com
 lid Heita Bakker 0521-371271 heita1971@gmail.com
lid Sandra de Jong   sandranijenhuis@outlook.com
       
       
       
 ledenadministratie  Henny Visscher- Woltman  0521-361376   hvisscherwoltman62@gmail.com

 

Wij zijn ter aanvulling van ons bestuur naarstig op zoek naar mensen die ons willen komen versterken. Meld je aan bij één van de bestuursleden indien je geïnteresseerd bent.

 

Kledingcommissie 

     
 Ina van den Heuvel         0521-361732       inavdhfiechter@gmail.com

 

Technische Commissie

Om tot een goede taakverdeling binnen de technische commissie van het bestuur te komen, is besloten om per discipline een aanspreekpunt en verantwoordelijke te benoemen.

Heita Bakker 371271 dames selectie
Ina van den Heuvel 361732 recreanten
VACANT   Acro en Your Turn assistenten
     

 

Activiteitencommissie

Vacant