Handboek Jeugdleiders

1. Inleiding

 

Ieder jaar mogen wij binnen de vereniging, vooral bij onze jongste pupillenteams, weer een aantal nieuwe jeugdleiders begroeten. Daar zijn wij enorm blij mee, want dit is een heel belangrijke taak binnen het jeugdvoetbal. Het is zelfs zo, dat een jeugdteam zonder leider niet aan wedstrijden deel kan nemen.

Nieuwe jeugdleiders hebben veelal, voordat hun kind bij svGIETHOORNse komt voetballen, geen binding met onze vereniging. Ook is er vaak nog weinig ervaring met jeugdvoetbal.

Om de jeugdleiders bekend te maken met een aantal regels en afspraken, die binnen het voetbal en onze vereniging gelden, hebben wij getracht om deze zaken in dit boekje samen te vatten.

Mocht een jeugdleider ondanks deze informatie nog vragen hebben, dan kan uiteraard contact opgenomen worden met de jeugdcoördinator, ook voor op- en/of aanmerkingen wat betreft de samenstelling van dit boekje, kan een jeugdleider altijd bij hem of haar terecht.

 

Het jeugdbestuur

 

NB Daar waar in dit boekje gesproken wordt over “jeugdleider”, kan ook gelezen worden “jeugdleidster”. De inbreng van moeders bij onze jeugdteams juichen wij ook van harte toe.

 

2. Algemeen

 

Voor een jeugdleider zijn een aantal zaken van belang, zoals: affiniteit met kinderen en sport, enig organisatietalent, tact en een positieve instelling. Vooral het laatste punt is bij de allerjongsten van groot belang. Spelvreugde en persoonlijke ontwikkeling staan bovenaan. Dit wil niet zeggen dat resultaat niet telt, jeugdspelers zijn vaak resultaatgericht en willen graag winnen en zelf scoren.

De jeugdleiders en trainers komen onder leiding van het jeugdbestuur een paar maal per seizoen bij elkaar om voor te bereiden en te evalueren. Van de jeugdleider wordt verwacht dat hij/zij bij deze vergaderingen aanwezig is.

 

 1. Afspraken met de ouders/verzorgers Als leider van een jeugdvoetbalteam is het verstandig om aan het begin van het voetbalseizoen een aantal goede en duidelijke afspraken te maken met de spelers en met de ouders/verzorgers. Verstandig is het om ouders/verzorgers te betrekken bij het nakomen van deze afspraken. De ouders/verzorgers hebben rondom het voetbalteam ook hun verantwoordelijkheden en zonder hen kunt u uw taak niet naar behoren uitoefenen. Hieronder een aantal onderwerpen, waarover u met de ouders/verzorgers afspraken kunt maken. Het is het beste, om dit aan het begin van het seizoen met hen te bespreken en ook schriftelijk te bevestigen.
 2.  
 3.  
 • Het houden aan de afgesproken tijden voor verzamelen.
 • Het zorgen voor vervoer naar de uitwedstrijden.
 • Het vlaggen bij een wedstrijd vanaf D-pupillen.
 • Het tonen van voorbeeldgedrag door de ouders/verzorgers.
 • Het geven van voldoende tijd aan de spelers om te douchen na de wedstrijd.
 • Het raadplegen van de website van VOETBAL.NL(de voetbal.nl App is nog beter) of SVGSE.NL voor informatie over de wedstrijden en andere zaken.
 •  

 

 

 1. Rondom de wedstrijden Voorbereiding voor het seizoen
 2.  
 • Maak aan het begin van het seizoen een wedstrijd- , vervoers-, was- en kantineschema. De adressen en telefoonnummers van de tegenstanders zijn te vinden op de websites van de desbetreffende vereniging.
 • Zorg voor een WhatsApp groep van uw team zodat alle ouders/verzorgers/spelers te bereiken zijn via deze groepVoorbereiding voor de wedstrijden
 •  
 • Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent voor de wedstrijd en verlang dit ook van uw spelers. Maak goede afspraken over het tijdig afmelden bij verhindering als gevolg van ziekte, vakantie, enz..
 • Het kan mogelijk een keer voorkomen, dat u een tekort aan spelers hebt. Het regelen van spelers ter aanvulling van uw team, kan dan alleen met andere jeugdleden van svGIETHOORNse. Dit gaat dan na overleg met de leider van het team waarvan een speler wordt gevraagd. Wanneer spelers van andere teams ingezet worden dienen deze niet te spelen ten koste van de “eigen” spelers, ongeacht de sterkte van de gastspelers.
 • Bij afgelastingen door een tekort aan spelers neem je contact op met de leider van de tegenstander om een alternatieve datum te bespreken. Als deze is gevonden, dan geef je deze door aan het jeugdbestuurVoor aanvang van de wedstrijden
 • Alle teams
 •  
 • De ouders die bij de thuiswedstrijden kantinedienst hebben moeten op tijd aanwezig zijn in de kantine. Als er bij de eerste wedstrijd kantinedienst gedraaid wordt dan moet men uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn. Bij de overige wedstrijden moet men 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Er is altijd iemand van het jeugdbestuur aanwezig om ouders die voor de eerste keer kantinedienst draaien wegwijs te maken.E – en F Pupillen
 •  
 • Doelen klaar zetten (na de wedstrijd weer opruimen)D t/m A Junioren
 •  
 • Hoekvlaggen meenemen, als deze niet in veld staan
 • Doelen naar “beneden” en na de wedstrijd weer “omhoog”Tijdens de wedstrijden  Bij de pupillen is het zaak om iedere speler ongeveer evenveel speeltijd te geven. Dit kan heel eenvoudig, want het is toegestaan om continue door te wisselen met spelers. Spelers die er uit geweest zijn, kunnen dus later gewoon weer meedoen. Zeker bij heel koud weer is dit prettig voor de spelers. Elke speler moet weten wat het inhoud om keeper te zijn, dus alle spelers zijn bij toerbeurt keeper. Bij de oudere jeugd wordt er overgegaan op vaste keepers.In de rust zal de thee of limonade verzorgd worden door de kantinedienst. Houd rekening met het feit dat pupillenwedstrijden bij SVGIETHOORNSE vaak door wat oudere jeugd worden gefloten. Zij zijn vaak nog niet zo ervaren en soms wat onzeker. Benader deze jeugdscheidsrechters op een redelijke en rustige manier zodat ook zij plezier houden in hun hobby. Ook deze (jonge) scheidsrechter dient de gelegenheid te krijgen om van zijn eventuele fouten te leren. Neem in dit verband ook uw eigen spelers in bescherming door in geval van een grove overtreding of aanmerkingen op de leiding uw speler naar de kant te halen of te wisselen. Bij de E- en F-pupillen is het verder de gewoonte, dat iedere speler direct na de wedstrijd een strafschop mag nemen op de keeper van de tegenstander. Blessures  
 • Hierbij zijn een aantal aandachtpunten van belang;
 • Niet het leukste onderwerp, maar tijdens een wedstrijd kan er natuurlijk sprake zijn van blessures. Vaak bent u als jeugdleider als eerste bij de speler aanwezig.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Vanaf de D-pupillen is de inzet van een assistent-scheidsrechter noodzakelijk (de “vlagger”). Hiervoor kunt u de andere ouders/verzorgers vragen.
 • In principe spelen alle E- en F-pupillen 7 tegen 7. Heeft uw team en ook de tegenstander meer spelers, dan kunt u in onderling overleg met de leider van de tegenstander beslissen om met meer spelers te voetballen. Het dringende advies is echter om met niet meer dan 8 spelers te spelen. Meer spelers geeft een slechte veldverdeling en verder komen de kinderen te weinig aan de bal. Wanneer uzelf of de leider van de tegenstander vasthoudt aan 7 tegen 7, dan dient een ieder zich hier volgens de KNVB-reglementen ook aan te houden.
 •  
 • Vermijd afkoeling, door de speler af te dekken met een jas.
 •  
 • Indien er sprake is van een open wond, vraag dan aan een ouder/verzorger, of hij/zij de speler naar de doucheruimte kan begeleiden om de wond schoon te spoelen (vermijd het gebruik van de veelal niet schone spons). Er zijn EHBO-trommels aanwezig in de bestuurskamer. Daar bevindt zich tevens een AED apparaat.
 •  
 • Wanneer er sprake is van zwellingen, dan is koeling belangrijk. Het beste kan daarvoor het gewricht ca 20 minuten onder een zacht stromende koude waterkraan worden gehouden. Indien zwellingen niet afnemen, of u vertrouwt de aard van de blessure niet, dan kan een bezoek aan de eerste hulp van dienstdoende huisarts of ziekenhuis nodig zijn.
 •  
 • svGIETHOORNse heeft geen gediplomeerde EHBO-ers in dienst en wij verwachten dat ook niet van u. Indien u meer informatie over dit onderwerp wil ontvangen, dan vernemen wij dat graag van u. Na de wedstrijden
 •  
 • Indien er na afloop van een wedstrijd van de E- en F-pupillen geen andere wedstrijd uit deze leeftijdscategorie volgt, dan dienen de doeltjes door de volwassenen opgeruimd te worden. Het is verstandig, om ook hier afspraken over te maken met de ouders/verzorgers.
 • Na de wedstrijd wordt er natuurlijk door alle spelers gedoucht. Als iedereen klaar is met douchen, dan wordt de kleedkamer aangeveegd. Maak hier duidelijke afspraken met uw spelers over, zodat iedereen een keer aan de beurt komt om schoon te maken. Hierna volgt nog een laatste controle van de kleedkamer door u, in verband met eventueel achtergebleven spullen.
 • Tot slot is het ook de taak van een leider, dat al zijn spelers weer veilig thuis komen. Spreek goed af met ouders/verzorgers wie met wie meerijdt, zodat er niemand blijft staan.

 

 

 

 1. Administratieve aandachtspunten / SPORTLINKZoals al eerder aangegeven, moet er vanaf de D-pupillen een digitaal wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit digitaalwedstrijddormulier en alle andere gegevens van de spelers is te vinden in Sportlink. Sportlink wordt beheert door het (jeugd)bestuur en staat in verbinding met de Voetbal.nl App. Het invullen van het digitaal wedstrijdformulier dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te gebeuren. De formulieren worden beschikbaar gesteld door de thuisspelende club. Na afloop moet het formulier ondertekend worden door de scheidsrechter en geparafeerd door de aanvoerders of leiders. Het is de taak van de leider, om er op toe te zien dat het formulier volledig wordt ingevuld. De voorbereidingen kunnen vanuit huis of de vereniging voor de speeldag al gedaan worden.   
 2.  
 3. Nieuwe leiders zullen een uitleg krijgen hoe Sportlink werkt, voor vragen kun je uiteraard bij het (jeugd) bestuur terecht.
 4. Bij thuiswedstrijden zal er iemand van het Jeugdbestuur aanwezig zijn om te ondersteunen met de administratieve afhandeling. De voorbereiding digitaal wedstrijdformulier (vanaf de D pupillen!) kan door de leider of ouder vanuit huis zelf gedaan worden.
 5. Het formulier moet vooraf door de aanvoerders of leiders worden ondertekend. Hiermee geven zij aan, dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd.
 6.  
 7.  
 8. De rol van het JeugdbestuurDe jeugd coördinator(en) is (zijn) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle jeugdelftallen. Hij/zij is voor u de vraagbaak op allerlei gebied. Zeker in het begin van uw carrière als jeugdleider zult u vaak een beroep op hem/haar doen.  
 9.  
 10.  
 11. AfgelastingenAlgehele afgelastingen worden via teletekst pagina 603 van de NOS bekend gemaakt (svGIETHOORNse voetbalt in het district Noord.) Daarnaast zullen we in de daarvoor bestemde app afgelastingen zo vroeg mogelijk bekend maken. Als het om specifieke teams of wedstrijden gaat, dan laat het jeugdbestuur dit aan de desbetreffende leiders weten. 
 12.  
 13.  
 14. Trainingen Het trainingsschema van de teams wordt aan het begin van het seizoen bepaald en geplaatst op onze internetsite. De trainingen worden, met uitzondering van de selectieteams, verzorgd door vrijwilligers. Ieder team zal dan ook een trainer moeten leveren, dit in overleg met en ondersteuning van het jeugdbestuur. Het is mogelijk om als Leider / Trainer te fungeren. 
 15. Er wordt in de schoolvakanties nooit getraind.
 16.  

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

Rest ons nog U veel voetbalplezier te wensen!