Welkom

U heeft uw zoon/dochter aangemeld bij de voetbalclub van svGIETHOORNse en daar zijn we heel erg blij mee!

We willen er alles aan doen om hem/haar gezellig en sportief bezig te laten zijn

met het allerleukste spelletje dat er is; voetbal.

 

Via dit infoboekje willen we u graag informeren over verschillende zaken die spelen rondom

het voetbal en onze vereniging. Veel hiervan is ook terug te vinden op onze website

www.svgiethoornse.nl.

 

Wij als jeugdcommissie hopen dat u dit boekje als zeer nuttig ervaart. Mochten er zaken ontbreken, zijn er vragen of heeft u andere opmerkingen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

 

Wij wensen elke jeugdspeler/ster en ouders/begeleiders een zeer prettige, sportieve en ook

succesvolle tijd toe bij svGIETHOORNse.

 

De jeugdcommissie

 

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s),

1. Aanschaf U dient zelf te zorgen voor de aanschaf van voetbalschoenen, scheenbeschermers (verplichting vanuit de KNVB) en kleding om in te trainen.

2. Douchen Lichamelijke verzorging is ook belangrijk na het sporten. Het is gebruikelijk dat alle spelers na elke wedstrijd gaan douchen. Elke kleedkamer is voorzien van een doucheruimte. Neem dus ook een handdoek, zeep en slippers mee.

3. Verhindering Elk lid moet bij verhindering voor een wedstrijd dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de elftalleider. Wegblijven zonder bericht voor een wedstrijd dupeert het team altijd. Ook voor het wegblijven bij trainingen is het een goede gewoonte de trainer hiervan op de hoogte te stellen.

4. Wassen – vervoer - kleedkamers schoonmaken – kantinedienst Bij toerbeurt wordt er een beroep op u gedaan voor het wassen van de wedstrijdkleding, het vervoer van en naar wedstrijden, draaien van een kantinedienst tijdens een wedstrijd van uw zoon of dochter en het schoonmaken van de kleedkamers. Van de elftaleider en/of bestuur hoort u wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet, dan zorgt u zelf voor vervanging.

5. Teamleider Elk team heeft een teamleider nodig. Van de ouders van elk team wordt verwacht dat zij dit zelf onderling in overleg invullen of in overleg met de jeugdcoördinator. Vooral bij teams met veel nieuwe leden moet dit in het begin wel eens groeien. De elftalleider regelt de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden. Vermoedelijk gaat u regelmatig naar de wedstrijden kijken, dus toon initiatief en meld u aan. Elftalleider kan ook goed bij toerbeurt ingevuld worden. U zit er dan niet elke week aan vast. Mocht er interesse zijn,  kijk dan eens in het handboek voor de jeugdleiders. Hier staat precies beschreven wat er van u wordt verwacht.

6. Is er iets met uw kind? Heeft uw kind Astma, ADHD of wordt hij/zij bijvoorbeeld gepest? Er zijn vele redenen waarom uw kind even niet zo lekker in zijn/haar vel zit. Meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de trainer of elftalleider, dan kunnen zij hier rekening mee houden.

7. Club van vijftig Leden van de Club van 50 sponsoren jaarlijks een bijdrage van minimaal € 50. Daarmede worden er veel activiteiten bekostigd. Het overgrote deel komt ten goede aan onze jeugd. Er wordt regelmatig verantwoording afgelegd over de bestedingen. In onze kantine hangt een bord met de namen van alle deelnemers. 

 ‘SAMEN zijn wij verantwoordelijk voor het voetbalplezier van uw kind!’

Bij onderbezetting kan het voorkomen dat wij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

 

Fijn langs de lijn

Als ouder/verzorger gaat u, wanneer het mogelijk is, vaak mee met uw kind.

Geweldig natuurlijk! Wij vragen u om op de volgende punten te letten;

Voor de wedstrijd

– Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot betere prestaties.

– Laat uw kind duidelijk weten dat u trots bent, ongeacht de uitslag.

– Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!

Tijdens de wedstrijd

– Coach uw kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld.

– Moedig sportief aan: niet alleen uw eigen kind. Toon enthousiasme en steun uw kind en andere spelers.

– Laat uw emoties niet de vrije loop.

– Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd

– Stimuleer uw kind de scheidsrechter te bedanken.

– Vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’

– Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training.

– Toon waardering voor de manier waarop uw kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

Rest ons nog U de komende jaren veel voetbalplezier te wensen!