Algemene Leden Vergadering - afdeling Voetbal 5 juli

Datum: 14-6-2022 18:26

Algemene Leden Vergadering - afdeling Voetbal

Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Voetbal.

Wanneer: dinsdag 5 juli 2022

Waar: Sportkantine aan de Kerkweg

Aanvang: 19.30 uur

De agenda is als volgt:

01. Opening

02. Vaststellen agenda

03. Ingekomen stukken

04. Mededelingen

05. Jaarverslag

- Wedstrijdsecretaris

- Jeugdcoördinator

06. Bestuursverkiezing

07. Rondvraag

08. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur afdeling Voetbal