Vrienden van de Gym.

Datum: 5-3-2022 16:01

Vrienden van de gym.

De vrienden van de gym bestaat uit leden, oud leden en anderen die de afdeling gymnastiek van svGiethoornse een warm hart toedragen.

U steunt onze afdeling d.m.v. een bijdrage van vaste bijdrage per jaar. U kunt zelf bepalen welk vast bedrag u kiest, €15, €20, €25, €30, €40, €50, etc…

Indien gewenst, komt uw naam op het bord van de Vrienden van de gym te staan, deze hangt in de hal van het Kulturhus. Tevens mogen Vrienden van de gym gratis naar binnen bij de Clubkampioenschappen en bij de uitvoering.

 

Bijdrage aan de club geschiedt doormiddel van een automatische incasso, maar kan ook contant.     Er wordt altijd een kleine overeenkomst opgesteld, welke elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij er een schriftelijke opgave heeft plaats gevonden.

Opgave kan doormiddel van een mail te sturen naar:

gymnastiek@svgiethoornse.nl