Afdelingsbestuur

 Functie                      Naam                                      Telefoon          Emailadres                                                 
 Voorzitter VACANT     
 secretariaat Sandra de Jong 0521-852200 gymnastiek@svgiethoornse.nl
 lid Ina van den Heuvel 0521-361732 inavdhfiechter@gmail.com
 lid Heita Bakker 0521-371271 bakkergiethoorn@solcon.nl
 lid Corien van de Belt   corienvandebelt86@hotmail.com
  Wanneperveen Yvonne Kronenburg 06- 51659165  
  Harieke Dam  06-12253758 hariekedam@live.nl
       
 ledenadministratie  Henny Visscher- Woltman  0521-361376   hvisscherwoltman62@gmail.com

 

Wij zijn ter aanvulling van ons bestuur naarstig op zoek naar mensen die ons willen komen versterken. Meld je aan bij één van de bestuursleden indien je geïnteresseerd bent.

 

Kledingcommissie 

     
 Ina van den Heuvel         0521-361732       inavdhfiechter@gmail.com

 

Technische Commissie

Om tot een goede taakverdeling binnen de technische commissie van het bestuur te komen, is besloten om per discipline een aanspreekpunt en verantwoordelijke te benoemen.

Heita Bakker 371271 dames selectie
Ina van den Heuvel 361732 recreanten en Free running
Corien vd Belt   Acro en Your Turn assistenten
Yvonne Kronenburg 06- 51659165 Wanneperveen

 

Activiteitencommissie

Vacant