Algemene Ledenvergadering d.d. 26-09-2017

8-9-2017 09:05:00 - 09:05:00

Aankondiging:

 

Algemene Ledenvergadering svGIETHOORNse  

Dinsdag 26 september 2017 om 20.00 uur  

(Sportkantine, Kerkweg 36b, Giethoorn)

 

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 20-09-2016

4. Verenigingsjaar 2016-2017

    • Verslag kascommissie
    • Financieel jaarverslag penningmeester

5. Begroting verenigingsjaar 2017 – 2018

6. Verkiezing Kascommissie

7. Vrijwilligers(beleid)

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

***